Zakendoen en netwerken

Mogelijkheden voor samenwerking of investeringen in Varna

De stedenband tussen Dordrecht en Varna onderscheidt zich van de andere vier Dordtse stedenbanden door de vele kansen voor samenwerking en handel. Zowel voor de beide steden als voor de omliggende regio’s. Beide steden hebben een vergelijkbare economische structuur die liggen aan het water. Daarnaast zijn beide regio’s gericht op met name de maritieme sector, transport en techniek. Dit biedt goede mogelijkheden voor wederzijds zakelijk voordeel.

Bedrijven die al actief zijn in Varna

Al enkele Nederlandse bedrijven werken samen met Varna. Bijvoorbeeld het bedrijf Mauer Locking Systems (beveiliging en sloten) en VStep (o.a. software voor maritieme navigatie). Daarnaast werken Nederlandse en Bulgaarse bedrijven samen op het gebied van hoogwaardige technologie, bijvoorbeeld Bulgatech Engineering met Ferron BV.

Outsourcing

Als bedrijf kun je ook samenwerken met bedrijven uit Varna bij het uitvoeren van opdrachten. Vanuit de Drechtsteden worden al orders voor schepen bij werven in de regio Varna geplaatst. Zo is in oktober 2013 nog een sleephopperzuiger door de scheepswerf MTG Dolphin Shipyard in Varna opgeleverd aan het baggerbedrijf De Boer uit Sliedrecht. Dit schip werd besteld bij IHC Merwede, die de bouw ervan liet uitvoeren door scheepswerf Dolphin. Daarbij werd van Nederlandse zijde (IHC en De Boer) veel (bagger-)technische ‘know-how’ ingebracht. Tijdens de handelsmissie van het Drechtstedenbestuur in 2015 kwamen IHC en Dolphin opnieuw tot een akkoord voor de bouw van een volgende sleephopperzuiger.

Werving (hoogopgeleid) personeel

Een andere vorm van samenwerking betreft de mogelijke inzet van hoogopgeleid technisch en nautisch personeel uit de regio Varna, voor vacatures die in Nederland niet ingevuld raken. Varna kent diverse universiteiten en hogescholen, die hooggekwalificeerde arbeidskrachten afleveren op de eerdere terreinen. Voor hen zijn in Bulgarije nog te weinig banen. Daartegenover staat een groot tekort aan technische en nautische specialisten in onze regio. In samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs wordt gewerkt aan een project om hier een ‘match’ te laten ontstaan. Dit zal voorlopig nog op bescheiden schaal worden uitgevoerd.

Wil je meer weten?

Ondermeer via het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en mogelijk een handelsmissie in Varna kunt u kennismaken met de economie en het zakenleven in de zusterstad. Wij zullen hierin, naar vermogen, een stimulerende en ‘match-making’ rol spelen. Vragen kunt u stellen aan bestuurslid, Rob Scheelbeek. (Contactinformatie vind je rechtsboven aan)

"

Mede door de stedenband weten bedrijven elkaar te vinden en werken samen. Dus: niet praten, maar elkaar (economisch) versterken.

"

Arno Brok- burgemeester Dordrecht