Villa Riviera

voor jongvolwassenen met een beperking

Riviera is een dagactiviteitencentrum voor jongvolwassenen met een mentale beperking in Varna, Bulgarije. Het centrum is gebouwd in 2007 met als doel rehabilitatie en sociale integratie van mensen met een mentale beperking (vanaf 16 jaar en ouder). Hiervoor is een bestaand gebouw in Varna gerenoveerd en verbouwd tot een dagactiviteitencentrum met sociaal en beroepsonderwijs voor de bewoners. De renovatie is financieel mogelijk gemaakt door fondsenwerving van de stichting.

Huidige wensen van bestuur en inwoners Villa Riviera

Op dit moment richt het bestuur van Riviera zich op de integratie en acceptatie van mensen met een verstandelijke beperking in Varna, Bulgarije. Zij willen dit bereiken door het bieden van cursussen brood maken. Deze cursussen staan open voor omwonenden. Daarnaast willen ze een tuinhuisje voor buiten-activiteiten en een ‘sensory garden’.
Dankzij een gift van AlphaTron in 2015 kan Riviera een broodoven voor de cursussen gaan aanschaffen en een ‘relax arbour’ (buitenverblijf) laten bouwen. Dankzij dit buitenverblijf kunnen ze ook met slecht weer buiten activiteiten organiseren.

Brood maken. Foto: Jan Tito
Creatieve therapie bij Villa Riviera. Foto: Jan Tito
Foto: Jan Tito
Foto: Jan Tito
Foto: Jan Tito

Probleemsituatie voor mensen met verstandelijke handicap in Bulgarije

In Bulgarije zijn weinig voorzieningen voor kinderen en jongeren met een handicap. Kinderen (met een handicap) worden vaak vanwege armoede of werkloosheid van de ouders in een tehuis gestopt. Een opvanghuis zien mensen dan als een sociale voorziening voor eten, zorg en revalidatie . In deze tehuizen zitten vaak ook jongeren boven de 16 jaar met een mentale beperking uit gebrek aan betere voorzieningen.
De lokale organisatie, de Society supporting people who have learning disabilities, is gestart vanuit de betrokken ouders zelf en heeft als doel de sociale integratie van mensen met een handicap en het stimuleren van hun sociale en creatieve ontwikkeling.
Directrice Maria Chankova: “De situatie van mensen met een intellectuele beperking en hun families staat nog steeds niet hoog op de agenda van de sociale overheid. Nu zijn de families zwaar belast met de zorg, ze zijn geïsoleerd en moeten in grote mate alles zelf oplossen. Vanwege het trage sociale opvangsysteem bij de overheid dat nog steeds aan het reorganiseren is, zijn wij vanuit Riviera en de ouders ook verantwoordelijk voor het regelen van zowel adequate en geschikte zorg als voor het verzorgen van een goede leefomgeving dat voldoet aan de behoeften van de doelgroep.”

Ontstaan van de band met Riviera

De band tussen de stedenband-stichting en ‘Villa Riviera’ bestaat sinds 2003 toen de fondsenwerving begon voor de renovatie van de villa. Dit werd het nieuwe dagactiviteitencentrum voor de lokale organisatie ‘Society supporting people who have learning disabilities’ in Varna. Deze ‘society’ is opgericht door ouders van kinderen met een mentale beperking en zij beschikte eerst over slechts een klein appartement in een flat, waar ze diverse activiteiten voor hun kinderen en mensen met een verstandelijke handicap organiseerden. In 2007 werd de villa Riviera geopend.

Creatieve therapie voor de bewoners van Riviera

Sinds de oprichting in 2007, heeft dagverblijfcentrum ‘Riviera’ zich gepositioneerd als een plek waar jongeren en volwassenen met een intellectuele beperking (en hun families) terecht kunnen voor allerlei diensten: ondersteuning bij de zorg, trainingen en helpen bij het opbouwen van een actief sociaal netwerk. Ze hebben plaats voor 35 personen en al deze ‘plaatsen’ zijn dagelijks bezet. Er is zelfs een wachtlijst. De cliënten zijn tussen de 21 en 56 jaar. Bij negentien cliënten is gediagnosticeerd dat ze intellectueel beperkt zijn, acht personen zijn psychisch ziek, twee cliënten hebben het syndroom van Down en zes hebben meerdere beperkingen.
Het personeel van Riviera geeft voornamelijk trainingen voor sociale vaardigheden, therapie met kunst, brood of muziek, sport, rehabilitatie, vrijetijdsmanagement, lezen, rekenen en schrijven. Ze geven ook trainingen aan ouders.

Villa Riviera Wordt mede mogelijk gemaakt door:

"

De stedenband kan bijdragen aan meer begrip voor Bulgarije. En het zou mooi zijn als Dordtenaren zakelijke kansen vinden in Varna.

"

Ronald Portier – fractievoorzitter SP Dordrecht