Plannen en wensen Stedenband voor de nabije toekomst

04 februari 2022

De Stedenband tussen Dordrecht en Varna kent, ondanks alle COVID-problemen, nog altijd een grote verscheidenheid aan initiatieven en activiteiten. Onze sociaal-maatschappelijke contacten met Villa Rivièra (dagverblijf voor volwassenen met een beperking) en Topoli (beschermd wooncentrum voor kinderen met een beperking) blijven onveranderd voortbestaan. Daarnaast hopen we op sportgebied weer initiatieven te kunnen nemen voor de uitwisseling van zwemmers (mede gericht op fondsenwerving voor goede doelen) en schakers.

Ook op cultureel gebied liggen er plannen en ideeën. Gedacht wordt aan een uitwisseling tussen muziekscholen uit beide steden, zowel in de sfeer van de moderne- als de klassieke muziek. Met het Dordrechts Museum bestaan contacten voor nieuwe kunstuitwisselingen, als vervolg op de succesvolle tentoonstelling van het ‘Oudste goud van de wereld’ uit Varna in het Dordrechts Museum, en de Middeleeuwse vondsten uit Dordrecht in het Archeologisch Museum van Varna (beide in 2016).  Bij de volksdansgroep Machar wordt ook aandacht aan Bulgarije besteed en kan de relatie met Varna wellicht ook weer onder de aandacht worden gebracht.

Uitwisseling tentoonstellingen tussen Dordrecht en Varna. Hopelijk in de nabije toekomst weer!

Er bestaan contacten met zowel de PABO, het Da Vinci College, Yuverta (voormalig Wellant College) als het Johan de Witt Gymnasium in Dordrecht en scholen in Varna over toekomstige onderwijs-uitwisselingen, studiereizen en een ‘Summerschool’. Samen met de Bulgaarse ambassade in Den Haag en de Gemeente Varna wordt nagedacht over een cursus Bulgaarse taal in Dordrecht. Mogelijk kan een soortgelijk initiatief ook in Varna worden ontwikkeld voor een cursus Nederlands.

De succesvolle tentoonstelling van striptekeningen, uit (met name) Bulgarije, die in 2017 werd gehouden in Dordrecht (Pictura), krijgt dit jaar mogelijk een vervolg, inclusief veiling van sommige objecten uit deze expositie.

Opening Komiks tentoonstelling. We hopen de panelen dit jaar opnieuw tentoon te stellen & te veilen!

De vorige Nederlandse ambassadeur in Sofia, mevrouw Bea ten Tusscher, zal – onder voorbehoud – binnenkort bij de ‘Maatschappij voor Nijverheid en Handel’ in Dordrecht een lezing geven over haar bevindingen in Bulgarije en met name ook in Varna.

Samen met de Nederlandse ambassade in Sofia en de beide betrokken gemeenten worden nieuwe initiatieven genomen op het gebied van de economische relaties tussen onze partnersteden. Met name zal hierbij ook de bevordering van het wederzijdse toerisme (zowel recreatief als cultureel) tussen Dordrecht en Varna een belangrijke rol spelen.

Op de belangrijke gebieden van duurzaamheid, klimaatadaptatie (inclusief flood-management) en circulariteit zijn er op het niveau van de betrokken overheden wensen met betrekking tot kennisuitwisseling.

De meeste partnersteden van Dordrecht hebben in de afgelopen jaren in onze stad een straat of weg naar zich vernoemd gekregen. Dit geldt momenteel nog niet voor Varna. Er wordt nu aan gewerkt om op korte termijn in deze omissie te voorzien.

Tenslotte zal vanuit de Stedenband extra aandacht worden besteed aan een brede publiciteit, in alle beschikbare media, met betrekking tot de voorgenomen activiteiten, zodat de bekendheid daarvan bij de diverse doelgroepen zo groot mogelijk is.

Kortom, de Stedenband tussen Dordrecht en Varna is springlevend en initiatiefrijk, ondanks de actuele beperkingen als gevolg van de corona-pandemie!

Samenwerkingspartners

De stedenband tussen Dordrecht en Varna biedt vele kansen voor samenwerking en handel. Zowel voor de zustersteden als voor de omliggende regio’s. Allebei hebben een vergelijkbare economische structuur, liggen aan het water en hebben daarnaast industrieën die met name gericht zijn op de maritieme sector, transport en techniek. Dit biedt goede mogelijkheden voor wederzijds zakelijk voordeel.

 • Alphatron Security

  Riviera, centrum voor mensen met een mentale beperking in Varna, ontving eind maart 2015 een genereuze donatie van Alphatron Security uit Dordrecht. Tijdens de opening van hun nieuwe vestiging in Dordrecht overhandigden Dick Slingerland, de president-directeur van Alphatron, en Bert van Gils, directeur Alphatron Security, een cheque van 10 000 euro aan burgemeester Brok.

 • Dutch Dredging – baggerbedrijf De Boer

  De Boer laat schepen bouwen op de scheepswerf Dolphin in Varna. Zij waren deelnemer aan en betrokken bij de organisatie van een handelsmissie naar Varna in 2015.

 • O2 Accountants

  O2 Accountants verzorgt de financiële administratie van de stichting vanaf januari 2017.

 • Duurzaamheidsfabriek

  In 2016 werken zij samen met het bedrijf DeltaMetaal en de Technische Universiteit in Varna aan een wervingscampagne in de zusterstad voor de arbeidsmarkt van de Drechtsteden.

 • Prins Bernhard Cultuurfonds

  Sponsor van de expositie Komiks in 2016. De expositie bestond uit een selectie van werken van getalenteerde nog onbekende striptekenaars uit Oost-Europa. Namelijk uit de landen Bulgarije, Polen, Servië en Tsjechië.

 • Gemeente Dordrecht

  In 2001 heeft de gemeenteraad van Dordrecht unaniem het voorstel aangenomen om een officiële stedenband aan te gaan met de stad Varna in Bulgarije. Op gemeentelijk niveau richt de samenwerking zich vooral op kennisuitwisseling over en het vergroten van de vaardigheden rond de thema’s ‘goed bestuur’, ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘milieu’.

 • Dordrechts Museum

  In 2016 organiseren zij een tentoonstelling met het oudste goud van de mensheid, afkomstig uit Varna, Bulgarije. Daarnaast hebben zij in 2014 een tentoonstelling met ikonen uit Varna (BG) georganiseerd.

 • Royal IHC (Foundation)

  De foundation van Royal IHC gaf in 2014 een donatie aan het Evrini jongerencentrum in Varna vanwege een overstroming in juni 2014. Hierbij raakten veel gezinnen in stadsdeel Asparouhouvo in Varna hun hele huisraad, kleding en voedselvoorraden kwijt. Recent (juli 2019) hebben ze opnieuw een donatie gegeven waarmee ze de zwemuitwisseling tussen Dordrecht en Varna mede mogelijk maken. Hierdoor wordt geld opgehaald voor de strijd tegen kanker (Dordrecht) en voor kinderen met een beperking in Topoli (Varna).

 • Delta Metaal

  In 2016 werken zij samen met de Duurzaamheidsfabriek en de Technische Universiteit in Varna aan een wervingscampagne in de zusterstad voor de arbeidsmarkt van de Drechtsteden.

 • Drukkerij Dekkers Van Gerwen

  Sinds 2013 steunen zij de stedenband met sponsoring in natura. Dit houdt in de vormgeving en het afdrukken van onze nieuwsbrieven.

 • J.E. Jurriaanse Stichting

  Sponsor van de expositie Komiks in 2016. De expositie bestond uit een selectie van werken van getalenteerde nog onbekende striptekenaars uit Oost-Europa. Namelijk uit de landen Bulgarije, Polen, Servië en Tsjechië.

Lees meer over samenwerken met de stedenband »
"

Met stedenbanden krijgt het buitenland een herkenbaar en vertrouwd gezicht.

"

Rob Scheelbeek, voorzitter stichting