Wat is een stedenband

Een stedenband is een formele vriendschapsband of partnerschap tussen een Nederlandse stad en een stad in een ander land. Doel van zo’n band is om kennis te delen, van elkaars cultuur te leren en/of om elkaar op een bestuurlijk niveau te ondersteunen.

Stedenbanden zijn een vorm van internationale gemeentelijke samenwerking. Zij zijn ontstaan aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Om nieuwe conflicten te voorkomen werden samenwerkingsverbanden tussen verschillende Europese gemeenten aan gegaan. De burgers van gemeenten uit verschillende Europese landen werden door middel van stedenbanden en vriendschapsprojecten bij elkaar gebracht zodat er meer wederzijds begrip zou ontstaan.

In de jaren zestig werden veel stedenbanden aangegaan vanuit een idealistisch motief. Nederlandse gemeenten gingen gemeenten in ontwikkelingslanden steunen omdat ze erg arm waren of politiek onderdrukt werden.

De ‘Tree of life’ in het park de Sea Garden in Varna. Foto: Stefan Miroslavov

Vanaf het jaar 2000, toen de VN een campagne startte om gemeenten meer te betrekken bij het behalen van de Millennium ontwikkelingsdoelstellingen, zijn Nederlandse gemeenten meer verantwoordelijkheid gaan nemen. Zij zijn manieren gaan zoeken om bij te dragen aan mondiale problemen zoals armoede en analfabetisme. Dit heeft ervoor gezorgd dat steeds meer gemeenten zich bezighouden met ontwikkelingssamenwerking en projecten uitvoeren in derde wereldlanden.[1]

Meer recent is als streven bij een aantal stedenbanden de wens toegevoegd om ook economisch voordeel te halen uit een dergelijke interstedelijke relatie. De stedenband Dordrecht-Varna biedt op dit vlak veel mogelijkheden. Het gaat hierbij zowel om handels- en investeringsrelaties, als bijvoorbeeld om het bijdragen aan de oplossing van personeelstekorten op technisch en nautisch gebied in de regio Drechtsteden.
________________________________

[1] Zijlema, J. (juli 2010):‘Internationale gemeentelijke samenwerking’. Universiteit Utrecht.

"

Bulgarije is een land dat zich op economisch gebied sterk ontwikkelt. Het sombere grijs lijkt vervangen door kleur en optimisme.

"

Jan Tito – fotograaf