Samenwerking met Gemeente Dordrecht

Gemeentelijke internationale samenwerking en Dordrecht

In 2001 heeft de gemeenteraad van Dordrecht unaniem het voorstel aangenomen om een officiële stedenband aan te gaan met de stad Varna in Bulgarije. Op gemeentelijk niveau richt de samenwerking zich vooral op kennisuitwisseling over en het vergroten van de vaardigheden rond de thema’s ‘goed bestuur’, ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘milieu’. De uitwisseling vindt plaats door een “van-collega-tot-collega benadering”. Collega’s van Varna bezoeken collega’s in Dordrecht en omgekeerd.

Ambassadeur en lokale politieke adoptiepartijen

Burgemeester Arno Brok van de gemeente Dordrecht is ambassadeur van de stedenband. Ook de lokale politieke partijen steunen de stichting. De SP en de VVD hebben de stedenband zelfs ‘geadopteerd’.

Ronald Portier, fractievoorzitter SP Dordrecht: “De SP staat voor solidariteit en verbroedering van volkeren in de hele wereld. De afgelopen jaren is in veel media een beeld geschetst alsof arbeiders uit Oost-Europa een bedreiging zouden vormen voor de positie van werknemers in Nederland en andere West-Europese landen. Als SP zijn wij tegen het misbruik dat door sommige werkgevers gemaakt wordt van onderbetaalde arbeiders uit andere landen. Onze oplossing is niet het sluiten van de grenzen, maar opkomen voor gelijk loon en gelijk werk. Wij hopen dat de stedenband Dordrecht-Varna kan bijdragen aan een beter begrip voor de achtergronden en situatie van de bevolking in Bulgarije.”

"

Varna is een stad van zakelijke mogelijkheden. Voor de maritieme sector maar ook voor bijvoorbeeld de tuinbouwsector.

"

Hans Tanis- gemeente Sliedrecht