Samenwerking met Gemeente Dordrecht

Gemeentelijke internationale samenwerking en Dordrecht

In 2001 heeft de gemeenteraad van Dordrecht unaniem het voorstel aangenomen om een officiële stedenband aan te gaan met de stad Varna in Bulgarije. Op gemeentelijk niveau richt de samenwerking zich vooral op kennisuitwisseling over en het vergroten van de vaardigheden rond de thema’s ‘goed bestuur’, ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘milieu’. De uitwisseling vindt plaats door een “van-collega-tot-collega benadering”. Collega’s van Varna bezoeken collega’s in Dordrecht en omgekeerd.

Ambassadeur en lokale politieke adoptiepartijen

Burgemeester Arno Brok van de gemeente Dordrecht is ambassadeur van de stedenband. Ook de lokale politieke partijen steunen de stichting. Denk,VSP en de VVD hebben de stedenband zelfs ‘geadopteerd’.

"

Met stedenbanden krijgt het buitenland een herkenbaar en vertrouwd gezicht.

"

Rob Scheelbeek, voorzitter stichting