Missie en ontstaan

Ons hoofddoel is het stimuleren van mondiale bewustwording en betrokkenheid onder Dordtenaren en inwoners van de Drechtsteden bij Europa en met name bij Bulgarije. Daarnaast ondersteunen wij maatschappelijke initiatieven in zusterstad Varna. De stedenband tussen Dordrecht en Varna bestaat sinds 2001.

Bulgaarse cultuur leren kennen

Via de stedenband kun je kennis maken met Bulgarije, de cultuur en met inwoners van de zusterstad Varna. Op deze manier willen wij begrip kweken voor andere culturen in Europa en mensen betrekken bij Bulgarije, één van de jongste lidstaten.

Voor wederzijds begrip en betrokkenheid organiseren wij verschillende activiteiten:

  • evenementen zoals tentoonstellingen, concerten en lezingen. En in de toekomst mogelijk culturele en/ of studiereizen naar de zusterstad Varna,
  • gastlessen op het basis, voortgezet en hoger onderwijs
  • stageplekken voor studenten in Varna

 Zaken leren doen met Bulgaarse ondernemers

Een goede kennis van de Bulgaarse cultuur is van groot belang voor succesvolle bedrijfsactiviteiten in de regio Varna. Ook voor de werving van geschikte arbeidskrachten in de Drechtsteden en voor de acceptatie van Bulgaren in de westerse (Dordtse) samenleving.

Voor het stimuleren van economische samenwerking met zusterstad Varna bieden wij daarom aan:

  • workshops over Bulgarije en de Bulgaarse cultuur voor het bedrijfsleven, in het kader van vestigingen in Bulgarije of vanwege de werving van Bulgaars personeel
  • uitwisseling van kennis tussen professionals en bedrijven uit de Drechtsteden en de regio Varna

Ondersteunen van en samenwerken met sociale partners in Bulgarije

Hoewel Bulgarije al enige tijd lid is van de Europese Unie, bestaat er toch een duidelijk verschil in ontwikkeling en welvaart ten opzichte van West-Europa. Daarom kent de Stedenband ook nog diverse sociale activiteiten, zoals bijvoorbeeld:

  • ondersteuning van  – en zoeken van Dordtse samenwerkingspartners voor – organisaties voor mensen met een beperking, (met name Topoli, opvanghuis voor kinderen met een beperking en Villa Rivièra, dagopvang voor jongvolwassenen met een beperking),
  • incidentele hulpverlening bij calamiteiten, (bijv. geldinzameling na overstroming in Varna in 2014)

Het bestuur heeft over de drie speerpunten van de stedenband (sociaal, economisch en maatschappelijk) een beleidsstuk opgesteld.

 

"

Bulgarije is een land dat zich op economisch gebied sterk ontwikkelt. Het sombere grijs lijkt vervangen door kleur en optimisme.

"

Jan Tito – fotograaf