Missie en ontstaan

Ons hoofddoel is het stimuleren van mondiale bewustwording en betrokkenheid onder Dordtenaren en inwoners van de Drechtsteden bij Europa en met name bij Bulgarije. Daarnaast ondersteunen wij maatschappelijke initiatieven in zusterstad Varna. De stedenband tussen Dordrecht en Varna bestaat sinds 2001.

Bulgaarse cultuur leren kennen

Via de stedenband kun je kennis maken met Bulgarije, de cultuur en met inwoners van de zusterstad Varna. Op deze manier willen wij begrip kweken voor andere culturen in Europa en mensen betrekken bij Bulgarije, één van de jongste lidstaten.

Voor wederzijds begrip en betrokkenheid organiseren wij verschillende activiteiten:

  • evenementen zoals tentoonstellingen, diners en lezingen. En in de toekomst mogelijk (culturele) reizen naar de zusterstad Varna,
  • gastlessen op het basis en voortgezet onderwijs
  • stageplekken voor studenten in Varna

 Zaken leren doen met Bulgaarse ondernemers

Een goede kennis van de Bulgaarse cultuur is van groot belang voor succesvolle bedrijfsactiviteiten in de regio Varna. Ook voor de werving van geschikte arbeidskrachten in de Drechtsteden en voor de acceptatie van Bulgaren in de westerse (Dordtse) samenleving.

Voor het stimuleren van economische samenwerking met zusterstad Varna bieden wij daarom aan:

  • workshops over Bulgarije en de Bulgaarse cultuur voor het bedrijfsleven, in het kader van vestigingen in Bulgarije of vanwege de werving van Bulgaars personeel,
  • uitwisseling van kennis tussen professionals en bedrijven uit de Drechtsteden en de regio Varna

Bijdragen aan goede doelen in Bulgarije

Hoewel Bulgarije al enige tijd lid is van de Europese Unie, bestaat er toch een duidelijk verschil in ontwikkeling en welvaart ten opzichte van West-Europa. Daarom kent de Stedenband ook nog diverse sociale activiteiten, zoals bijvoorbeeld:

  • ondersteuning van projecten voor geestelijk gehandicapten, (met name Villa Rivièra, dagopvang van jongvolwassenen met een geestelijke beperking),
  • incidentele hulpverlening bij calamiteiten, (bijv. geldinzameling na overstroming in Varna in 2014)

Het bestuur heeft over de drie kenmerken van de stedenband (sociaal, economisch en maatschappelijk) een
beleidsstuk opgesteld.

 

"

Mede door de stedenband weten bedrijven elkaar te vinden en werken samen. Dus: niet praten, maar elkaar (economisch) versterken.

"

Arno Brok- burgemeester Dordrecht