Bestuur

Voorzitter stichting Dordrecht-Varna. Pasfoto 2015 augustus.

Voorzitter

Rob Scheelbeek: “Met stedenbanden krijgt het buitenland een herkenbaar en vertrouwd gezicht. De stedenband met Varna kan bovendien in economisch opzicht veel voor onze stad en regio opleveren. Als gepensioneerd econoom bij de gemeente Dordrecht hecht ik daar veel belang aan. Daarnaast hebben ook diverse humanitaire projecten in Varna mijn bijzondere belangstelling.”

 

Penningmeester

Leendert Korteweg: “Bulgarije heeft een grote achterstand opgelopen ten opzichte van Europa tijdens het communistische bewind. Om deze achterstand in te lopen hebben zij steun nodig. De bouw van schepen in Varna door baggerbedrijf de Boer, waar ik werk, leert mij dat de basis in dit land goed is. Ze kunnen een goed product leveren. Maar zij hebben hulp nodig bij onderwijs, gezondheidszorg en internationale samenwerking. Wellicht dat wij vanuit de Drechtsteden een en ander kunnen bieden.”

 

Secretaris.

Secretaris

Andrea van den Boogaard: “Al meer dan veertig jaar ben ik door mijn hobby folkloristisch dansen, betrokken bij de cultuur van de Balkanlanden. Dansen brengt mensen, zonder veel woorden, dichter bij elkaar en grenzen vallen weg….
Eerst heb ik, namens volksdansvereniging Machar, deelgenomen aan een werkgroep die geld bijeen bracht voor de renovatie van Villa Riviera. Daarna heb ik vanaf 2003 de bestuursvergaderingen genotuleerd en sinds 2013 ben ik secretaris. Tot 2012 was ik werkzaam als medisch secretaresse.”

 

Bestuurslid.

Bestuurslid

Madeleine Noteborn: “Vanuit mijn beroep als huisarts ben ik sociaal maatschappelijk betrokken geweest. Ook nu ik gepensioneerd ben wil ik deze betrokkenheid vasthouden. Ik hecht aan goede betrekkingen en samenwerking tussen mensen uit welke cultuur dan ook. Dit heeft mij doen besluiten om me voor de Stedenband Dordrecht-Varna in te zetten.”

 

 

Bestuurslid

Mariyana Ovcharova: ” Mijn naam is Mariyana Ovcharova. Ik ben 22 jaar en ik woon in Nederland sinds de herfst van 2015. In ben geboren en getogen in Varna, Bulgarije. Daar heb ik ook mijn middelbare schoolopleiding afgerond. Sinds september 2017 ben ik voltijd student lerarenopleiding Frans op Hogeschool Rotterdam. Ik ben na aankomst in Nederland vrijwel direct actief geworden voor de Stichting Stedenband Dordrecht Varna en ben nu dus alweer ruim drie jaar vrijwilliger. Ik ben in januari 2019 toegetreden tot het bestuur. Ik richt me in het bijzonder op het uitbreiden van het aantal contacten met organisaties en bedrijven in Varna en het beter betrekken van jongeren bij de stedenband.”

 

Bestuurslid

Niels Hatzmann: “Mijn naam is Niels Hatzmann. Ik ben 42 jaar en werk als  zelfstandige op het gebied van wonen en sport. Ik woon samen in de binnenstad van Dordrecht. Na de zwemuitwisseling en de succesvolle inzamelingsactie voor Topoli in de zomer van 2019 ben ik gevraagd om lid te worden van het bestuur van de Stedenband Dordrecht-Varna. Varna ken ik al een beetje vanuit mijn werk. We zijn er verschillende keren gestart en gefinisht met de Balkan Offroad Rallye waar ik aan meewerk. Als je over de grens kijkt leer je altijd wat nieuws: over de ander en over jezelf. Het is dan ook een hele eer om mee te mogen helpen aan de Stedenband, en het plezier van internationale samenwerking met de stad te delen.”

"

Bulgarije is een land dat zich op economisch gebied sterk ontwikkelt. Het sombere grijs lijkt vervangen door kleur en optimisme.

"

Jan Tito – fotograaf