Bestuur

Voorzitter stichting Dordrecht-Varna. Pasfoto 2015 augustus.

Voorzitter

Rob Scheelbeek: “Met stedenbanden krijgt het buitenland een herkenbaar en vertrouwd gezicht. De stedenband met Varna kan bovendien in economisch opzicht veel voor onze stad en regio opleveren. Als gepensioneerd econoom bij de gemeente Dordrecht hecht ik daar veel belang aan. Daarnaast hebben ook diverse humanitaire projecten in Varna mijn bijzondere belangstelling.”

 

Penningmeester

Leendert Korteweg: “Bulgarije heeft een grote achterstand opgelopen ten opzichte van Europa tijdens het communistische bewind. Om deze achterstand in te lopen hebben zij steun nodig. De bouw van schepen in Varna door baggerbedrijf de Boer, waar ik werk, leert mij dat de basis in dit land goed is. Ze kunnen een goed product leveren. Maar zij hebben hulp nodig bij onderwijs, gezondheidszorg en internationale samenwerking. Wellicht dat wij vanuit de Drechtsteden een en ander kunnen bieden.”

 

Secretaris.

Secretaris

Andrea van den Boogaard: “Al meer dan veertig jaar ben ik door mijn hobby folkloristisch dansen, betrokken bij de cultuur van de Balkanlanden. Dansen brengt mensen, zonder veel woorden, dichter bij elkaar en grenzen vallen weg….
Eerst heb ik, namens volksdansvereniging Machar, deelgenomen aan een werkgroep die geld bijeen bracht voor de renovatie van Villa Riviera. Daarna heb ik vanaf 2003 de bestuursvergaderingen genotuleerd en sinds 2013 ben ik secretaris. Tot 2012 was ik werkzaam als medisch secretaresse.”

 

Bestuurslid.

Bestuurslid

Madeleine Noteborn: “Vanuit mijn beroep als huisarts ben ik sociaal maatschappelijk betrokken geweest. Ook nu ik gepensioneerd ben wil ik deze betrokkenheid vasthouden. Ik hecht aan goede betrekkingen en samenwerking tussen mensen uit welke cultuur dan ook. Dit heeft mij doen besluiten om me voor de Stedenband Dordrecht-Varna in te zetten.”

 

 

Bestuurslid

Mariyana Ovcharova: ” Mijn naam is Mariyana Ovcharova. Ik ben geboren en getogen in Varna, Bulgarije. Daar heb ik ook mijn middelbare schoolopleiding afgerond. Sinds de herfst van 2015 woon ik in Nederland, en tussen 2017 en 2021 heb ik aan de Hogeschool Rotterdam de lerarenopleiding Frans gevolgd en afgerond. Sinds het schooljaar 2021-2022 sta ik voor de klas. Ik ben na aankomst in Nederland vrijwel direct actief geworden voor de Stichting Stedenband Dordrecht-Varna en ben in januari 2019 toegetreden tot het bestuur. Ik richt me in het bijzonder op het uitbreiden van het aantal contacten met organisaties en bedrijven in Varna en het beter betrekken van jongeren bij de stedenband.”

 

Bestuurslid

Niels Hatzmann: “In Varna komt de zon op uit de zee, bij ons gaat hij erin onder. De stedenband is leuk omdat we twee kanten van Europa zien, op de meest praktische manier. In Dordrecht werk ik als zelfstandig projectleider en organisator van IT projecten, met name als schakel tussen techniek en organisatie. Varna ken ik met name uit de autosport, we hebben er regelmatig wedstrijden gereden. Als je over de grens kijkt, leer je altijd wat nieuws: over de ander en over jezelf. Het is dan ook een hele eer om mee te mogen helpen en het plezier van internationale samenwerking met de stad te delen.”

"

De stedenband kan bijdragen aan meer begrip voor Bulgarije. En het zou mooi zijn als Dordtenaren zakelijke kansen vinden in Varna.

"

Ronald Portier – fractievoorzitter SP Dordrecht