Bestuur

Voorzitter stichting Dordrecht-Varna. Pasfoto 2015 augustus.

Voorzitter.

Rob Scheelbeek: “Met stedenbanden krijgt het buitenland een herkenbaar en vertrouwd gezicht. De stedenband met Varna kan bovendien in economisch opzicht veel voor onze stad en regio opleveren. Als gepensioneerd econoom bij de gemeente Dordrecht hecht ik daar veel belang aan. Daarnaast hebben ook diverse humanitaire projecten in Varna mijn bijzondere belangstelling.”

 

Penningmeester.

Leendert Korteweg: “Bulgarije heeft een grote achterstand opgelopen ten opzichte van Europa tijdens het communistische bewind. Om deze achterstand in te lopen hebben zij steun nodig. De bouw van schepen in Varna door baggerbedrijf de Boer, waar ik werk, leert mij dat de basis in dit land goed is. Ze kunnen een goed product leveren. Maar zij hebben hulp nodig bij onderwijs, gezondheidszorg en internationale samenwerking. Wellicht dat wij vanuit de Drechtsteden een en ander kunnen bieden.”

 

Secretaris.

Secretaris.

Andrea van den Boogaard: “Al meer dan veertig jaar ben ik door mijn hobby folkloristisch dansen, betrokken bij de cultuur van de Balkanlanden. Dansen brengt mensen, zonder veel woorden, dichter bij elkaar en grenzen vallen weg….
Eerst heb ik, namens volksdansvereniging Machar, deelgenomen aan een werkgroep die geld bijeen bracht voor de renovatie van Villa Riviera. Daarna heb ik vanaf 2003 de bestuursvergaderingen genotuleerd en sinds 2013 ben ik secretaris. Tot 2012 was ik werkzaam als medisch secretaresse.”

 

Bestuurslid.

Bestuurslid.

Madeleine Noteborn: “Vanuit mijn beroep als huisarts ben ik sociaal maatschappelijk betrokken geweest. Ook nu ik gepensioneerd ben wil ik deze betrokkenheid vasthouden. Ik hecht aan goede betrekkingen en samenwerking tussen mensen uit welke cultuur dan ook. Dit heeft mij doen besluiten om me voor de Stedenband Dordrecht-Varna in te zetten.”

"

De stedenband kan bijdragen aan meer begrip voor Bulgarije. En het zou mooi zijn als Dordtenaren zakelijke kansen vinden in Varna.

"

Ronald Portier – fractievoorzitter SP Dordrecht