Jubileumwens voor de stedenband van Peter Schoon, Directeur van het Dordrechts Museum

06 oktober 2021

Omdat er al diverse culturele uitwisselingen tussen Dordrecht en Varna hebben plaatsgevonden waarbij het Dordrechts Museum betrokken was, vonden wij ons 20-jarig jubileum een geschikt moment voor een kort interview met de museumdirecteur, de heer Peter Schoon. 

Peter Schoon is al in 1994 bij het Dordrechts Museum begonnen als conservator. Via een groot aantal tussenstappen werd hij in 2012 algemeen directeur van het museum, evenals van Huis Van Gijn, het Hof van Nederland en het Regionaal Archief Dordrecht. Volgend jaar gaat hij met pensioen, maar blijft hij via diverse bestuursfuncties in de culturele wereld betrokken bij deze sector.

Peter Schoon, Directeur Dordrechts Museum

Peter is zeer positief over de Dordtse stedenbanden, met name die met Recklinghausen en Varna. Vooral met deze partnersteden zijn ook op cultureel gebied intensieve contacten. Hoogtepunt was de iconen-tentoonstelling ‘Wonderen van licht’ (2014/2015) waarin Dordrecht, Recklinghausen en Varna samenwerkten. Met deze tentoonstelling werd onder meer ook het 40-jarig bestaan van de stedenband van Dordrecht met Recklinghausen gevierd.

Opening gezamenlijke iconen-tentoonstelling Dordrecht-Recklinghausen-Varna

In 2016 volgde de tentoonstelling ‘Het oudste goud van de wereld’. Goudschatten uit Varna werden in Dordrecht getoond. En de expositie in het Archeologisch Museum van Varna van middeleeuwse vondsten uit Dordtse opgravingen, onder de titel ‘De Gouden Eeuw van Dordrecht (1350-1450)’.

Tentoonstelling ‘Gouden eeuw van Dordrecht’ in Varna

Kijkend naar de toekomst wijst Peter Schoon vooral op de ‘sterke punten’ van de betrokken musea: Prehistorische en middeleeuwse (gouden) sierraden uit Varna en laatmiddeleeuwse lederen voorwerpen uit Dordrecht (NB: soms zelfs inspiratiebronnen voor nieuw design). Momenteel wordt al gewerkt aan plannen voor nieuwe uitwisselingen op deze punten. Een interessant idee kan daarnaast zijn om tot een uitwisseling van beeldende kunstenaars te komen, die dan in een partnerstad een (tijdelijk) atelier kunnen benutten.

Meer in het algemeen prijst Peter Schoon de bij zijn diverse bezoeken aan Varna ervaren gastvrijheid en openhartigheid. De Varnese musea zijn zeer geïnteresseerd in de professionele conserverings- en restauratie-technieken waarmee in Dordrecht wordt gewerkt.

Peter Schoon acht het van groot belang dat we blijven leren van elkaars geschiedenis. Belangrijk daarbij is om te ‘investeren’ in goede, persoonlijke, relaties: “It takes two to tango”

 Madeleine Noteborn & Robert Scheelbeek, Algemeen bestuurslid en voorzitter Stichting Stedenband Dordrecht-Varna

Samenwerkingspartners

De stedenband tussen Dordrecht en Varna biedt vele kansen voor samenwerking en handel. Zowel voor de zustersteden als voor de omliggende regio’s. Allebei hebben een vergelijkbare economische structuur, liggen aan het water en hebben daarnaast industrieën die met name gericht zijn op de maritieme sector, transport en techniek. Dit biedt goede mogelijkheden voor wederzijds zakelijk voordeel.

 • O2 Accountants

  O2 Accountants verzorgt de financiële administratie van de stichting vanaf januari 2017.

 • Drukkerij Dekkers Van Gerwen

  Sinds 2013 steunen zij de stedenband met sponsoring in natura. Dit houdt in de vormgeving en het afdrukken van onze nieuwsbrieven.

 • Alphatron Security

  Riviera, centrum voor mensen met een mentale beperking in Varna, ontving eind maart 2015 een genereuze donatie van Alphatron Security uit Dordrecht. Tijdens de opening van hun nieuwe vestiging in Dordrecht overhandigden Dick Slingerland, de president-directeur van Alphatron, en Bert van Gils, directeur Alphatron Security, een cheque van 10 000 euro aan burgemeester Brok.

 • Delta Metaal

  In 2016 werken zij samen met de Duurzaamheidsfabriek en de Technische Universiteit in Varna aan een wervingscampagne in de zusterstad voor de arbeidsmarkt van de Drechtsteden.

 • Royal IHC (Foundation)

  De foundation van Royal IHC gaf in 2014 een donatie aan het Evrini jongerencentrum in Varna vanwege een overstroming in juni 2014. Hierbij raakten veel gezinnen in stadsdeel Asparouhouvo in Varna hun hele huisraad, kleding en voedselvoorraden kwijt. Recent (juli 2019) hebben ze opnieuw een donatie gegeven waarmee ze de zwemuitwisseling tussen Dordrecht en Varna mede mogelijk maken. Hierdoor wordt geld opgehaald voor de strijd tegen kanker (Dordrecht) en voor kinderen met een beperking in Topoli (Varna).

 • Gemeente Dordrecht

  In 2001 heeft de gemeenteraad van Dordrecht unaniem het voorstel aangenomen om een officiële stedenband aan te gaan met de stad Varna in Bulgarije. Op gemeentelijk niveau richt de samenwerking zich vooral op kennisuitwisseling over en het vergroten van de vaardigheden rond de thema’s ‘goed bestuur’, ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘milieu’.

 • Dutch Dredging – baggerbedrijf De Boer

  De Boer laat schepen bouwen op de scheepswerf Dolphin in Varna. Zij waren deelnemer aan en betrokken bij de organisatie van een handelsmissie naar Varna in 2015.

 • Duurzaamheidsfabriek

  In 2016 werken zij samen met het bedrijf DeltaMetaal en de Technische Universiteit in Varna aan een wervingscampagne in de zusterstad voor de arbeidsmarkt van de Drechtsteden.

 • J.E. Jurriaanse Stichting

  Sponsor van de expositie Komiks in 2016. De expositie bestond uit een selectie van werken van getalenteerde nog onbekende striptekenaars uit Oost-Europa. Namelijk uit de landen Bulgarije, Polen, Servië en Tsjechië.

 • Dordrechts Museum

  In 2016 organiseren zij een tentoonstelling met het oudste goud van de mensheid, afkomstig uit Varna, Bulgarije. Daarnaast hebben zij in 2014 een tentoonstelling met ikonen uit Varna (BG) georganiseerd.

 • Prins Bernhard Cultuurfonds

  Sponsor van de expositie Komiks in 2016. De expositie bestond uit een selectie van werken van getalenteerde nog onbekende striptekenaars uit Oost-Europa. Namelijk uit de landen Bulgarije, Polen, Servië en Tsjechië.

Lees meer over samenwerken met de stedenband »
"

Bulgarije is een land dat zich op economisch gebied sterk ontwikkelt. Het sombere grijs lijkt vervangen door kleur en optimisme.

"

Jan Tito – fotograaf