Dordtenaren in meerderheid voor behoud een of meer stedenbanden

28 augustus 2018

 

Afgelopen week kopte AD de Dordtenaar, naar aanleiding van de uitslag van een poll over de stedenbanden “Poll: Dordrecht moet stedenbanden verbreken”. De poll waar aan gerefereerd werd, had online gestaan, gekoppeld aan een column waarin de vraag opgeroepen werd of stedenbanden nog wel van deze tijd zijn.

Die kop was een keuze. De titel had even waarheidsgetrouw – of misschien zelfs nog net iets meer – ook kunnen luiden dat een meerderheid (53%) van de respondenten één (24%) of alle (29%) stedenbanden wil behouden.

AD de Dordtenaar staat volledig in haar recht bij het maken van deze keuze: dezelfde feiten worden door de krant simpelweg anders geduid dan door ons. Ook de overige journalisten/ columnisten die de afgelopen weken scherp en negatief formuleerden, mogen dat natuurlijk gewoon doen. Persvrijheid en vrijheid van meningsuiting zijn een groot goed. We kunnen het jammer vinden dat ‘de Kronkelaar’ het in zijn column (Dordt Centraal, 2 augustus) nodig vond om als uitgave aan stedenbandbeleid het bedrag voor de komende vier jaar te noemen (lijkt groter), zonder daarbij te vermelden dat dit neer komt op rond de 0,03% van het gemeentebudget, maar het is feitelijk correct. Anders wordt het, wanneer er onjuistheden verkondigd worden. En dat is helaas ook gebeurd. We komen daar zo nog kort op terug.

Maar alvorens dat te doen, willen we een belangrijk punt onder de aandacht brengen dat in alle media tot nu toe onderbelicht is gebleven: de gemeente Dordrecht voert internationaal beleid, en dit beleid wordt voor het overgrote deel ingevuld met de vijf stedenbanden die Dordt rijk is. Net als voor elk ander beleid is er voor dit beleid ambtelijke ondersteuning. Het is de keuze van de gemeente Dordrecht geweest om ondersteuning en uitvoering van het beleid voor drie van de vijf stedenbanden voor een deel bij stichtingen neer te leggen. Dit is gebeurd ter aanvulling op – en niet ter vervanging van! – ambtelijke ondersteuning.

Waarom vinden we dit zo’n belangrijk punt? Dat is omdat de stedenbanden met enige regelmaat – de afgelopen weken, maar feitelijk al veel langer – worden neergezet als een achterhaalde hobby van een paar individuen, in plaats van de beleidskeuze vanuit de gemeente die het in werkelijkheid al meerdere decennia is. Deze misvatting komt niet alleen terug in columns maar ook in het als objectief analytisch gepresenteerde krantenartikel in de Dordtenaar van 8 augustus jongstleden. We citeren: “Varna, het Afrikaanse Dordrecht en Bamenda slokken 160.000 euro van dat budget op. Van dat geld zit 70.000 euro in salariskosten van gemeenteambtenaren. Kennelijk slagen de betrokken stichtingen er zelf niet in het werk gedaan te krijgen.” Hier wordt de indruk gewekt dat ambtenaren het werk van de stichtingen doen, omdat de stichtingen het niet voor elkaar krijgen. Onjuist. De ambtenaren houden zich bezig met de beleidsmatige kant van de stedenbanden, en de stichtingen met bevordering van uitwisseling en genereren van bekendheid en draagvlak. Wat we delen is de inhoudelijke motivatie: wederzijdse versterking van een open, democratische maatschappij, wederzijdse culturele verrijking en wederzijds zakelijk voordeel.

In hoeverre we er als stichtingen in slagen om uitwisseling te bevorderen en bekendheid en draagvlak te vergroten, is onderdeel van een evaluatie die iedere vier jaar plaats vindt (een proces dat geïnitieerd en begeleid wordt door ambtenaren en uitgevoerd door een onafhankelijk extern bureau). Uit de evaluatie van dit jaar blijkt dat er veel mooie uitwisselingen en samenwerkingsverbanden tot stand zijn gekomen met zowel een maatschappelijk als ook economisch en cultureel karakter. In het geval van Varna kunnen, naast de in de krant genoemde maritieme samenwerking en de exposities in het Dordts museum, de ondersteuning van Villa Riviera, een dagopvang voor jong volwassenen met een mentale beperking, de mooie expositie Komiks met werk van Bulgaarse striptekenaars in Pictura, het recente dubbelconcert dat het Dordtse Phil Young orkest een nominatie voor een mooie prijs opleverde en de nog recentere ondersteuning van een woongemeenschap in Topoli (voorstad Varna) voor kinderen met een beperking als voorbeelden genoemd worden. Zie ook www.dordrechtvarna.nl.

Om eventuele kritiek voor te zijn: de genoemde ondersteuning van Villa Riviera en de woongemeenschap in Topoli zijn volledig uit particuliere giften en bedrijfsgiften betaald. Er gaat dus geen gemeentegeld naar ontwikkelingssamenwerking. Dat laatste geldt ook voor de maatschappelijke projecten die in het kader van de stedenbanden met Dordrecht (ZA) en Bamenda ondersteund worden. De beperkte subsidie per stichting (18.000 euro per stichting op jaarbasis) stelt de stichtingen echter wel in staat de financiering voor deze o zo noodzakelijke samenwerking en ondersteuning te vinden. Een groot deel van die financiering komt van burgers, organisaties en bedrijven uit Dordrecht. Er is dus wel degelijk steun voor en betrokkenheid bij de stedenbanden.

Uit de evaluatie blijkt dat die steun en betrokkenheid wel verdere verbreding behoeft en dat ook meer jongeren bij de stedenbanden betrokken moeten worden. Dit is een opdracht waar we al mee aan de slag zijn en waar we graag mee verder gaan. We staan open voor tips, suggesties en advies, dus meldt ze via info@dordrechtvarna.nl!

Stichting Stedenband Dordrecht-Varna

Samenwerkingspartners

De stedenband tussen Dordrecht en Varna biedt vele kansen voor samenwerking en handel. Zowel voor de zustersteden als voor de omliggende regio’s. Allebei hebben een vergelijkbare economische structuur, liggen aan het water en hebben daarnaast industrieën die met name gericht zijn op de maritieme sector, transport en techniek. Dit biedt goede mogelijkheden voor wederzijds zakelijk voordeel.

 • Gemeente Dordrecht

  In 2001 heeft de gemeenteraad van Dordrecht unaniem het voorstel aangenomen om een officiële stedenband aan te gaan met de stad Varna in Bulgarije. Op gemeentelijk niveau richt de samenwerking zich vooral op kennisuitwisseling over en het vergroten van de vaardigheden rond de thema’s ‘goed bestuur’, ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘milieu’.

 • O2 Accountants

  O2 Accountants verzorgt de financiële administratie van de stichting vanaf januari 2017.

 • Duurzaamheidsfabriek

  In 2016 werken zij samen met het bedrijf DeltaMetaal en de Technische Universiteit in Varna aan een wervingscampagne in de zusterstad voor de arbeidsmarkt van de Drechtsteden.

 • Alphatron Security

  Riviera, centrum voor mensen met een mentale beperking in Varna, ontving eind maart 2015 een genereuze donatie van Alphatron Security uit Dordrecht. Tijdens de opening van hun nieuwe vestiging in Dordrecht overhandigden Dick Slingerland, de president-directeur van Alphatron, en Bert van Gils, directeur Alphatron Security, een cheque van 10 000 euro aan burgemeester Brok.

 • J.E. Jurriaanse Stichting

  Sponsor van de expositie Komiks in 2016. De expositie bestond uit een selectie van werken van getalenteerde nog onbekende striptekenaars uit Oost-Europa. Namelijk uit de landen Bulgarije, Polen, Servië en Tsjechië.

 • Prins Bernhard Cultuurfonds

  Sponsor van de expositie Komiks in 2016. De expositie bestond uit een selectie van werken van getalenteerde nog onbekende striptekenaars uit Oost-Europa. Namelijk uit de landen Bulgarije, Polen, Servië en Tsjechië.

 • Drukkerij Dekkers Van Gerwen

  Sinds 2013 steunen zij de stedenband met sponsoring in natura. Dit houdt in de vormgeving en het afdrukken van onze nieuwsbrieven.

 • Dutch Dredging – baggerbedrijf De Boer

  De Boer laat schepen bouwen op de scheepswerf Dolphin in Varna. Zij waren deelnemer aan en betrokken bij de organisatie van een handelsmissie naar Varna in 2015.

 • Royal IHC (Foundation)

  De foundation van Royal IHC gaf in 2014 een donatie aan het Evrini jongerencentrum in Varna vanwege een overstroming in juni 2014. Hierbij raakten veel gezinnen in stadsdeel Asparouhouvo in Varna hun hele huisraad, kleding en voedselvoorraden kwijt. Recent (juli 2019) hebben ze opnieuw een donatie gegeven waarmee ze de zwemuitwisseling tussen Dordrecht en Varna mede mogelijk maken. Hierdoor wordt geld opgehaald voor de strijd tegen kanker (Dordrecht) en voor kinderen met een beperking in Topoli (Varna).

 • Delta Metaal

  In 2016 werken zij samen met de Duurzaamheidsfabriek en de Technische Universiteit in Varna aan een wervingscampagne in de zusterstad voor de arbeidsmarkt van de Drechtsteden.

 • Dordrechts Museum

  In 2016 organiseren zij een tentoonstelling met het oudste goud van de mensheid, afkomstig uit Varna, Bulgarije. Daarnaast hebben zij in 2014 een tentoonstelling met ikonen uit Varna (BG) georganiseerd.

Lees meer over samenwerken met de stedenband »
"

De stedenband kan bijdragen aan meer begrip voor Bulgarije. En het zou mooi zijn als Dordtenaren zakelijke kansen vinden in Varna.

"

Ronald Portier – fractievoorzitter SP Dordrecht