Съвместно постигане на социални цели

Фондация „Побратимяване Дордрехт – Варна“ (Stichting Stedenband Dordrecht) осъществява връзка между организации в град Варна и градовете от Дрехт (Drechtsteden), за да се опознаят (обен на познания чрез семинари и по време на посещения). Освен това, ние подпомагаме организации в гр. Варна да намерят партньори за сътрудничество в Нидерландия за спряване със социални въпроси и съществяване на проекти за развитие.

Последни новости

Сътрудничество между пожарна Южна-Холандия Юг (Zuid-Holland Zuid) и град Варна (контактът същуствува от 2005 г.). През 2014 г., пожарна Южна-Холандия Юг (Zuid-Holland Zuid) изпраща възможен стар (но все още използваем) материал към Варна.
Спешна помощ за детски център „Еврини“ (акцията продължава от юли 2014 г.). „Еврини“ предлага обучение и терапия на млади хора с умствени и физически ограничения в гр. Варна, България. „Еврини“ се намира в квартал „Аспарухово“, който през юни 2014 г. бе засегнат от сериозна буря и наводнения. Ние събираме пари за да може центърът да закупи нов автомобил, дрехи, лекарства и храна.
От какви възможности можете да се възползвате?

  • сътрудничество с нидерландска организация, която ще сподели своите експертни умения, контакти и/или време с Вашата организация;
  • обмен на знания с нидерландски дружества относно новости във Вашия бранш;
  • помощ при намиране на нидерландски организации, които биха могли да допринесат финансово за проект на Вашата организация;


Минали акции

– Вила „Ривиера“, дневен център за лица с умствени затруднения. Центърът е построен през 2007 г., с цел рехабилитация и социална интеграция на хората с умствени затруднения (на възраст над 16 години). За целта е реновирана съществуваща в град Варна сграда, която е престроена като дневен център, предоставящ обучение в социални и професионални умения за живущите.

– Сравняване на образованието между побратимените градове. Обмен между образователни институции, преподаватели и студенти в периода от 2002 г. до 2007 г. (включително). Инициатори са Политехническия университет (Hogeschool) Ротердам и Шуменският университет в град Варна.


Искате ли да научите повече?
Свържете се с (Nienke Blauw), координатор на Фондацията:
E. nblauw@dordrechtvarna.nl
Tел. 0031 (0)6 55370832

 

"

Varna is een stad van zakelijke mogelijkheden. Voor de maritieme sector maar ook voor bijvoorbeeld de tuinbouwsector.

"

Hans Tanis- gemeente Sliedrecht