Бизнес и осъществяване на контакти

Официалното побратимяване на градовете Дордрехт (Dordrecht) и Варна предлага много шансовете за сътрудничество и търговия както за побратимените градове, така и за районите около тях. И двата града имат сходна икономическа структура, разположени са до водни източници и притежават индустрии, които са най-вече насочени към морския сектор, транспорта и техниката. Това предлага добри възможности за благоприятни бизнес контакти.

Износ на производство (Аутсорсинг)
Дружества от гр. Дордрехт (Dordrecht) и околностите му са все по заинтересовани от прехвърлянето на задания за изпълнение от предприятия в България. Корабостроителници в района на Варна вече са получили поръчки от нидерландските градове Дрехт (Drechtsteden). По този начин, през октомври 2013 г., от корабостроителница „Делфин“, Варна е доставена още една всмукателна драга (Trailing suction hopper dredger)на компанията за драгиране Де Бур (De Boer) от Слидрехт (Slidrecht). Този кораб е поръчен от ИХаЦе Мерведе (IHC Merwede), които предоставят изграждането му на корабостроителница „Делфин“. По този начин, от холандската страна (ИХаЦе (IHC) и Де Бур (De Boer) е получено значително техническо „ноу-хау“, свързано с драгиращи кораби (dredgers). Според очакванията, това ще доведе до повече поръчки в тази област.

Набиране на (високо квалифициран) персонал
Друга форма на сътрудничество се отнася до евентуално ангажиране на високо квалифициран технически и морски персонал от района на Варна за свободни работни места в нидерландски дружества, които не могат да бъдат запълнени. Във Варна се намират няколко университета и висши политехнически училища, които осигуряват високо квалифицирани кадри в посочените области. За тях в България все още няма достатъчно работни места. От друга страна, в нидерланския район на градовете от Дрехт (Drechtsteden) има сеирозен недостиг на технически и морски специалисти. В сътрудничество между правителството, бизнеса и образователния сектор се работи върху проект за осигуряване на подходящи за двете страни възможности. Понастоящем, това сътрудничество все още ще се осъществява в малък мащаб.

Handelsmissie van Bulgaarse ondernemers naar Nederland in 2008.
Вече активни във Варна дружества

Вече няколко нидерлански дружества работят съвместно с Варна. Например, дружество Мауер Локинг Системс (Mauer Locking Systems) (системи за сигурност и заключване) и ВСтеп (VStep) (измежду други – софтуер за мореплаване). Освен това, нидерлански и български дружества работят съвместно в областта на висококачествените технологии. Например, Булгартек инжениеринг (Bulgatech Engineering) работи с Феррон Б.В. (Ferron BV).

Искате ли да научите повече? Можете да зададете въпроси на члена на управителния съвет Роб Шеелбеек (Rob Scheelbeek).

Лице за контакт: Роб Шеелбеек (Rob Scheelbeek)
Е.
rp.scheelbeek@hotmail.com
Tел. 06 2246034

"

Varna is een stad van zakelijke mogelijkheden. Voor de maritieme sector maar ook voor bijvoorbeeld de tuinbouwsector.

"

Hans Tanis- gemeente Sliedrecht