Ambassadeur over 10 jaar lidmaatschap EU

26 oktober 2017

Bulgarije benoemde in mei van dit jaar Rumen Alexandrov als hun nieuwe ambassadeur in Nederland. Een van zijn eerste activiteiten was de viering van de toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie 10 jaar geleden. En binnenkort is Bulgarije een half jaar voorzitter van de Europese Raad. Genoeg aanleiding om Alexandrov enkele vragen te stellen.

1.Welke voordelen leverde Bulgarije het lidmaatschap van de Europese Unie op?

Rumen Alexandrov: “Het EU-lidmaatschap heeft veel nut en voordelen voor Bulgarije. Dankzij hulp van de EU vernieuwden we het beleid van een aantal publieke sectoren en de infrastructuur is op veel plaatsen gerenoveerd en gemoderniseerd. Verder namen het aantal buitenlandse investeringen toe door de invoer van EU-standaarden en –regels. Ook groeiden de economie en de werkgelegenheid. Afgezien van deze ontwikkelingen, profiteren de Bulgaren van de vier vrijheden van de EU, namelijk: vrij reizen, kunnen werken waar je wilt in de EU, grenzeloze investeringskansen en de vrije handel.

In de toekomst zouden we graag overstappen op de euro en toetreden tot de Schengen-landen. Dat zou ons lidmaatschap compleet maken.

Aan de andere kant, toonde Bulgarije zich een gelijkwaardige gesprekspartner de afgelopen 10 jaar tijdens debatten, onder andere over de toekomst van Europa. Daardoor bereiden we ons nu voor op het eerste Bulgaarse voorzitterschap van de Europese Raad.

2.Wat vinden Bulgaren van de EU?

“Vóór de toetreding was iedereen in Bulgarije al extreem positief. Sowieso was er praktisch geen anti-Europa-beweging actief. Nu zijn de Bulgaren nog steeds enthousiaste supporters van de EU. De meesten geloven dat er geen beter alternatief is voor de EU. Daarom speelt integratie met de EU de hoofdrol in het buitenlandse beleid.

(Lees verder onder de foto)

Ambassadeur Rumen Alexandrov naast de Nederlandse, Europese en Bulgaarse vlaggen.

3. Wat gaat Bulgarije doen als voorzitter van de EU in 2018?

“Voor het eerst is Bulgarije voorzitter van de Europese Raad van 1 januari tot en met 30 juni 2018. Ons voorzitterschap vatten we samen in drie kernwoorden: overeenstemming, concurrentievermogen en samenhang. Deze woorden weerspiegelen wat de EU nodig heeft om eenheid en solidariteit onder de lidstaten  te behouden. Ook dragen deze invalshoeken bij tot meer veiligheid, economische welvaart van de Eu en haar burgers.”

4.Welke uitdagingen staan Bulgarije te wachten als voorzitter volgend jaar?

Alexandrov somt een groot aantal dilemma’s op die de EU op verschillende manieren beïnvloeden, namelijk: de gevolgen van de Brexit, reorganisatie van de EU, de vluchtelingencrisis en -migratie, stabiliteit van de grenzen, vaststellen van het volgende financiële meerjaren-plan en ook de verschuiving naar een enkele digitale markt. Bulgarije zal een uitgebalanceerde aanpak moeten zoeken. Alexandrov: “Hier hangt ons succes als voorzitter van af. Daarvoor rekenen we natuurlijk wel op de steun van alle lidstaten.”

5.Hoe gaat Bulgarije zich onderscheiden van vorige EU-voorzitters?

“Bulgarije toonde zich de afgelopen jaren een loyaal lid van de EU, met name wat betreft de ongekende migratiecrisis waar Europe mee werd geconfronteerd. Op een verantwoordelijke en menswaardige manier, trad Bulgarije actief op bij het beschermen van de Europese grens. Bulgarije leverde hiermee een belangrijke bijdrage aan de gehele aanpak van de EU aan deze uitdaging. Daarom ben ik overtuigd dat we tijdens ons voorzitterschap voor overeenstemming kunnen blijven zorgen onder alle lidstaten.
Daarnaast kunnen we bijdragen aan stabiliteit, veiligheid en welvaart in de Westerse Balkan. Om dit te bereiken, wil Bulgarije zich als voorzitter ook richten op diepgaande regionale samenwerking en goede relaties tussen de  buurlanden.”

6.Wat vindt u van stedenbanden tussen Bulgarije en West-Europa?

“De bestaande stedenbanden zijn handige ‘mechanismen’ voor wederzijdse kennismaking en begrip, om ervaringen, problemen en successen uit te wisselen. Deze samenwerkingen illustreren de voordelen van Europese integratie op een lokaal niveau. Zij zorgen dat verschillende samenlevingen onderling relaties en een gemeenschappelijke Europese identiteit kunnen bouwen.”

7. Wat vindt u van de stedenband tussen Dordrecht en Varna?

“Dordrecht toonde zich de afgelopen jaren een respectvolle partner van Varna. We hebben veel geleerd van deze samenwerking en het leverde beide partijen veel op. Afgelopen jaar kon ik de tentoonstelling met het oudste goud uit Varna in Dordrecht bezoeken. Tegelijkertijd was er in Varna een tentoonstelling met voorwerpen uit de Gouden Eeuw van Dordrecht. Daarnaast waren er twee succesvolle maritieme zakenforums tussen Bulgaarse en Nederlandse bedrijven in 2015 en 2016. De schepenbouwers in de regio van Varna werken succesvol met Dordtse bedrijven samen. Op sociaal vlak profiteerde bijvoorbeeld het Riviera dagverblijf, voor training en therapie van jonge mensen met een geestelijke en lichamelijke handicap in Varna. Zij ontvingen jarenlang waardevolle hulp vanuit Dordrecht, zoals donaties voor de renovatie en inrichting van het gebouw. Daarom ben ik erg blij met de 15-jarige stedenband tussen Dordrecht en Varna.”

De Bulgarian Embassy The Hague & Astrid Helder

Samenwerkingspartners

De stedenband tussen Dordrecht en Varna biedt vele kansen voor samenwerking en handel. Zowel voor de zustersteden als voor de omliggende regio’s. Allebei hebben een vergelijkbare economische structuur, liggen aan het water en hebben daarnaast industrieën die met name gericht zijn op de maritieme sector, transport en techniek. Dit biedt goede mogelijkheden voor wederzijds zakelijk voordeel.

 • Prins Bernhard Cultuurfonds

  Sponsor van de expositie Komiks in 2016. De expositie bestond uit een selectie van werken van getalenteerde nog onbekende striptekenaars uit Oost-Europa. Namelijk uit de landen Bulgarije, Polen, Servië en Tsjechië.

 • Gemeente Dordrecht

  In 2001 heeft de gemeenteraad van Dordrecht unaniem het voorstel aangenomen om een officiële stedenband aan te gaan met de stad Varna in Bulgarije. Op gemeentelijk niveau richt de samenwerking zich vooral op kennisuitwisseling over en het vergroten van de vaardigheden rond de thema’s ‘goed bestuur’, ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘milieu’.

 • Alphatron Security

  Riviera, centrum voor mensen met een mentale beperking in Varna, ontving eind maart 2015 een genereuze donatie van Alphatron Security uit Dordrecht. Tijdens de opening van hun nieuwe vestiging in Dordrecht overhandigden Dick Slingerland, de president-directeur van Alphatron, en Bert van Gils, directeur Alphatron Security, een cheque van 10 000 euro aan burgemeester Brok.

 • O2 Accountants

  O2 Accountants verzorgt de financiële administratie van de stichting vanaf januari 2017.

 • Delta Metaal

  In 2016 werken zij samen met de Duurzaamheidsfabriek en de Technische Universiteit in Varna aan een wervingscampagne in de zusterstad voor de arbeidsmarkt van de Drechtsteden.

 • Royal IHC (Foundation)

  De foundation van Royal IHC gaf in 2014 een donatie aan het Evrini jongerencentrum in Varna vanwege een overstroming in juni 2014. Hierbij raakten veel gezinnen in stadsdeel Asparouhouvo in Varna hun hele huisraad, kleding en voedselvoorraden kwijt. Recent (juli 2019) hebben ze opnieuw een donatie gegeven waarmee ze de zwemuitwisseling tussen Dordrecht en Varna mede mogelijk maken. Hierdoor wordt geld opgehaald voor de strijd tegen kanker (Dordrecht) en voor kinderen met een beperking in Topoli (Varna).

 • Dordrechts Museum

  In 2016 organiseren zij een tentoonstelling met het oudste goud van de mensheid, afkomstig uit Varna, Bulgarije. Daarnaast hebben zij in 2014 een tentoonstelling met ikonen uit Varna (BG) georganiseerd.

 • Duurzaamheidsfabriek

  In 2016 werken zij samen met het bedrijf DeltaMetaal en de Technische Universiteit in Varna aan een wervingscampagne in de zusterstad voor de arbeidsmarkt van de Drechtsteden.

 • Drukkerij Dekkers Van Gerwen

  Sinds 2013 steunen zij de stedenband met sponsoring in natura. Dit houdt in de vormgeving en het afdrukken van onze nieuwsbrieven.

 • J.E. Jurriaanse Stichting

  Sponsor van de expositie Komiks in 2016. De expositie bestond uit een selectie van werken van getalenteerde nog onbekende striptekenaars uit Oost-Europa. Namelijk uit de landen Bulgarije, Polen, Servië en Tsjechië.

 • Dutch Dredging – baggerbedrijf De Boer

  De Boer laat schepen bouwen op de scheepswerf Dolphin in Varna. Zij waren deelnemer aan en betrokken bij de organisatie van een handelsmissie naar Varna in 2015.

Lees meer over samenwerken met de stedenband »
"

Bulgarije is een land dat zich op economisch gebied sterk ontwikkelt. Het sombere grijs lijkt vervangen door kleur en optimisme.

"

Jan Tito – fotograaf